PVG financiële dienstverlening
Peter van Gerven

Advies waar ù goed mee bent


Over pvg financieel

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Peter van Gerven en alweer 20 jaren werkzaam in deze branche. Hiervoor heb ik 23 jaren bij de belastingdienst gewerkt. Ik heb de opleiding Master of Financial Planning gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Door mijn ervaringen die ik heb opgedaan bij de belastingdienst tezamen met mijn genoten opleidingen ben ik in staat u van dienst te zijn in de vakgebieden financieringen (hypotheken), fiscaliteit, civielrechtelijke zaken, oudedagsvoorzieningen (inclusief pensioenen), aan- en verkoopbegeleiding van woningen en begeleiding van startende onder-nemers. Ik werk uitsluitend op afspraak en bezoek u desgewenst aan huis.

Advies waar ù goed mee bent Lees verder


CERTIFIED FINANCIAL PLANNERĀ®

Nieuws van ministerie van Financiën

Bijlage 2 Organisatie- en mandaatbesluit DG Rijksbegroting

Besluit van 22 februari 2017, nr. 2017-36415, over maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

Besluit van 13 februari 2017, nr. 2017-21453, over internationale inlichtingenuitwisseling met IJsland

Intrekking cassatieberoep vrijgestelde prestaties aan zorgboerderij
Dienstverlening documenten

Hypotheek
Risico
VermogenDienstenwijzer