PVG financiële dienstverlening
Peter van Gerven

Advies waar ù goed mee bent


Over pvg financieel

Graag wil ik mij even voorstellen. Ik ben Peter van Gerven en alweer 19 jaren werkzaam in deze branche. Hiervoor heb ik 23 jaren bij de belastingdienst gewerkt. Ik heb de opleiding Master of Financial Planning gevolgd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Door mijn ervaringen die ik heb opgedaan bij de belastingdienst tezamen met mijn genoten opleidingen ben ik in staat u van dienst te zijn in de vakgebieden financieringen (hypotheken), fiscaliteit, civielrechtelijke zaken, oudedagsvoorzieningen (inclusief pensioenen), aan- en verkoopbegeleiding van woningen en begeleiding van startende onder-nemers. Ik werk uitsluitend op afspraak en bezoek u desgewenst aan huis.

Advies waar ù goed mee bent Lees verder


CERTIFIED FINANCIAL PLANNERĀ®

Nieuws van ministerie van Financiën

LH/AWR: Werknemer ontvankelijk in bezwaar tegen naheffingen werkgever; geen cassatie

Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente en het Besluit fiscale eenheid 2003.

Conceptbesluit tot wijziging van artikel 22 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001

BLKB2015/1360M Rectificatie publicatie besluit Omzetbelasting. Vrijstelling
Dienstverlening documenten

Hypotheek
Risico
VermogenDienstenwijzer