PVG financiele dienstverlening
Peter van Gerven

Depositogarantiestelsel

depositogarantiestelsel

Welke banken vallen onder het depositogarantiestelsel?

Nederlandse banken die een vergunning hebben van DNB vallen onder het depositogarantiestelsel. Wilt u weten of uw bank in deze categorie valt? Kijk dan in het Wft-register. Uw bank valt onder het depositogarantieselsel als in de linkerkolom staat 'Uitoefenen van het bedrijf van bank met beleggingsdiensten (2:13 lid 1)' of 'Uitoefenen van het bedrijf van bank of electronisch geldinstelling (2:12 lid 1)' of 'Kredietinstelling aangesloten bij centrale kredietinstelling (3:111)'. Voor banken uit andere landen gelden afwijkende regels.

Welke producten vallen onder het depositogarantiestelsel?

Geld dat op lopende rekeningen, spaarrekeningen of bijzondere spaarrekeningen zoals termijndeposito's staat, vallen onder het depositogarantiestelsel. Aandelen of obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Of achtergestelde deposito's onder het depositogarantiestelsel vallen, moet per geval beoordeeld worden. Uw bank kan u over een specifiek product meer informatie geven.

Welk type rekeninghouder kan een beroep doen op het depositogarantiestelsel?

Particulieren en kleine ondernemingen (te weten ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren) kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Een kleine groep particulieren is uitgesloten van het depositogarantiestelsel. Onder deze groep vallen onder andere de bestuurders van de bank met betalingsproblemen, mensen die een belang hebben van vijf procent of meer in die bank of de directe familie van die personen. Ook bepaalde ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, zoals financiŽle ondernemingen en overheden.

Welk bedrag wordt door het depositogarantiestelsel gegarandeerd?

Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal Ä100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen). In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon.

Wie betaalt het depositogarantiestelsel? Wie voert de regeling uit?

In beginsel betalen de gezamenlijke banken het depositogarantiestelsel. DNB voert de regeling uit. Dit betekent dat u bij DNB aanspraak kunt maken op een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. Op dit moment wordt het DGS achteraf gefinancierd. Dat wil zeggen dat banken pas betalen wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, dus wanneer bij een bank betalingsonmacht is geconstateerd.
Vanaf 1 juli 2012 zullen banken een bijdrage moeten storten in een fonds ten behoeve van het depositogarantiestelsel. Wanneer er een beroep op het stelsel wordt gedaan, keert het fonds uit. Is het fonds niet toereikend, dan wordt de resterende kosten over de banken omgeslagen conform de huidige systematiek.

Terug