PVG financiele dienstverlening
Estate planning

Een ondergeschoven kind


Estate planning

Estate planning is overgewaaid van de Verenigde staten van Amerika. Het woord "estate" verwijst naar onroerende zaken, maar dit is maar een onderdeel van estate planning. Bij estate planning moet namelijk worden gedacht aan vermogensoverdracht aan veelal volgende generaties.

Ik tracht hierbij 2 doelstellingen te realiseren. Enerzijds om zo volkomen mogelijk invulling te geven aan de wensen van u als de overdragende partij. Wie dient het vermogen te krijgen en onder welke voorwaarden? Anderszijds dient dit proces fiscaal zo gunstig mogelijk plaats te vinden. Estate planning staat in Nederland nog in de kinderschoenen al valt er zeker een tendens te bespeuren die duidt op een inhaalslag. Dat dit nu gebeurt, is niet toevallig. De naoorlogse generatie heeft immers kleine en grote vermogens opgebouwd die nu en in de komende jaren al dan niet vrijwillig worden overgeheveld.

Estate planning is niet voorbehouden aan degene die een groot vermogen hebben. Bezitters van een eigen woning (zonder of met een relatief klein bedrag aan hypotheek) zullen ook de noodzaak zien van estate planning na een gesprek met mij. Zoals men is opgevoed, is het vaak zo dat spaarzaam wordt geleefd. Is het dan niet vreemd dat bij de nalatenschap van dezelfde persoon fikse bedragen aan successierechten moeten worden betaald terwijl dat dit voorkomen of verminderd had kunnen worden.

Een onderdeel van mijn studie Master of Financial Planning aan de Erasmus universiteit te Rotterdam was het schrijven en verdedigen van een referaat. Mijn referaat heeft de titel gekregen: "Overdracht van de ouderlijke woning in het kader van estate planning". Hierin beschrijf ik de mogelijkheden om de eigen woning geen object van successierechten te laten zijn. De huidige Wet inkomstenbelasting heeft vele mogelijkheden oninteressant gemaakt. Dit laat onverlet dat besparingen van successierechten altijd mogelijk zijn. Het voert te ver om mogelijkheden te noemen omdat elke situatie uniek is en ik niet wil generaliseren.

Ik nodig u uit met mij in contact te treden.


CERTIFIED FINANCIAL PLANNERģ